Autoimmune lymphoproliferative syndrome, type IIA; ALPS2A

Disease ID:108
Name:Autoimmune lymphoproliferative syndrome, type IIA; ALPS2A
Associated with:1 targets
0 immuno-relevant targets
0 immuno-relevant ligands
Synonyms
Autoimmune lymphoproliferative syndrome
Database Links
Disease Ontology: DOID:6688
OMIM: 603909
Orphanet: ORPHA3261

Targets

Ligands

No ligand related data available for Autoimmune lymphoproliferative syndrome, type IIA; ALPS2A