Ataxia-telangiectasia

Disease ID:90
Name:Ataxia-telangiectasia
Associated with:1 targets
0 immuno-relevant targets
0 immuno-relevant ligands
Database Links
Disease Ontology: DOID:12704
OMIM: 208900
Orphanet: ORPHA100

Targets

Ligands

No ligand related data available for Ataxia-telangiectasia