β-endorphin [Ligand Id: 1643] activity data from GtoPdb

Click here for a description of the charts and data table

Please tell us if you are using this feature and what you think!

  • δ receptor in Human [GtoPdb: 317] [UniProtKB: P41143]
  • δ receptor in Mouse [GtoPdb: 317] [UniProtKB: P32300]
There should be some charts here, you may need to enable JavaScript!
  • κ receptor in Human [GtoPdb: 318] [UniProtKB: P41145]
  • κ receptor in Mouse [GtoPdb: 318] [UniProtKB: P33534]
  • κ receptor in Rat [GtoPdb: 318] [UniProtKB: P34975]
There should be some charts here, you may need to enable JavaScript!
  • μ receptor in Rat [GtoPdb: 319] [UniProtKB: P33535]
There should be some charts here, you may need to enable JavaScript!
DB Assay description Assay Type Standard value Standard parameter Original value Original units Original parameter Reference
δ receptor in Human [GtoPdb: 317] [UniProtKB: P41143]
GtoPdb - - 8.3 pKi - - - NIDA Res Monogr (1998) 178: 440-66 [PMID:9686407]
δ receptor in Mouse [GtoPdb: 317] [UniProtKB: P32300]
GtoPdb - - 9 pKi - - - Mol Pharmacol (1994) 45: 330-4 [PMID:8114680]
κ receptor in Human [GtoPdb: 318] [UniProtKB: P41145]
GtoPdb - - 7.9 pKi - - - NIDA Res Monogr (1998) 178: 440-66 [PMID:9686407];
Proc Natl Acad Sci USA (1995) 92: 7006-10 [PMID:7624359]
κ receptor in Mouse [GtoPdb: 318] [UniProtKB: P33534]
GtoPdb - - 7.4 pIC50 - - - Proc Natl Acad Sci USA (1993) 90: 6736-40 [PMID:8393575]
κ receptor in Rat [GtoPdb: 318] [UniProtKB: P34975]
GtoPdb - - 6.8 pKi - - - Proc Natl Acad Sci USA (1993) 90: 9954-8 [PMID:8234341]
μ receptor in Rat [GtoPdb: 319] [UniProtKB: P33535]
GtoPdb - - 9 pKi - - - Mol Pharmacol (1994) 45: 330-4 [PMID:8114680]

Our curators have not yet identified this ligand in ChEMBL, but you may find additional data by searching on the ChEMBL site using the ligand's name or structure.